Op.Dr. Cemal SEYHUN

Genel Cerrahi Birimi

Genel cerrahi, vücutta bölgesel ve sistemik sorunların cerrahi yöntemlerle tedavisini yöneten bir disiplindir. Cerrahi, diğer tedavi yöntemleriyle iyileştirilemeyen hastalıkların hastalıklı organın tamir edilmesi ya da çıkarılması ve vücuttaki yapı bozukluklarının ameliyatla düzeltilip uygun şekline dönüştürülmesi esasına dayanır.

Genel cerrahi endokrin sistem hastalıkları, meme hastalıkları, bariatrik ve metabolik cerrahi, gastrointestinal sistem hastalıkları ve hepatobiliyer sistem hastalıkları olarak dallara ayrılmaktadır. Guatr (tiroid bezi), böbrek üstü bezi, meme, yemek borusu (özofagus), mide, ince barsak, kalın barsak, rektum, anüs, fıtıklar, karaciğer, safra kesesi, safra yolları, endoskopik ve laparoskopik cerrahi girişimleri ve tüm bu organların acil hastalıkları Genel Cerrahi alanına girmektedir.

Genel Cerrahi Bölümü çok geniş bir disiplin olduğu için diğer birçok disiplin ile birlikte çalışmayı gerektiren bir daldır. Özellikle birçok kanser tipi ve obezite hasta gruplarında tanı, ameliyat ve sonraki tedavi aşamalarının planlanmasında diğer disiplinler ile işbirliği içinde çalışılmaktadır.

Genel Cerrahi’nin önemli rol oynadığı bir diğer önemli disiplin travmatolojidir. Travmatoloji aslında başta Genel Cerrahi olmak üzere Ortopedi, Beyin Cerrahisi, Kalp ve Damar Cerrahisi ve Üroloji bölümlerinin birlikte çalışmasını gerektiren multidisipliner yaklaşım gerektiren bir alandır. Acile travma ile başvuran hastalarda ilgili dalların eşgüdümünü Genel Cerrahi Bölümü üstlenmektedir.

Hastanemiz Genel Cerrahi Bölümü’nde tüm bu hastalık gruplarının tedavisinin yanında kalınbağırsak kanseri ve meme kanserinin erken tanısı için tarama ve detaylı takipleri de yapılmaktadır.

Daha Fazla Yükle
en_GBEnglish